Lưu lại tài khoản và mật khẩu mà bạn được cung cấp

Bước 1 : vào theo đường link đăng nhập được cung cấp hoặc dưới dạng : tên miền.com/wp-admin để vào trang quản trị

Bước 2 : nhập thông tin theo hướng dẫn

Bước 3: Ấn đăng nhập để tiến hành đăng nhập