Hướng dẫn đăng sản phẩm cơ bản

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản nhất, giúp bạn đăng một sản phẩm.

Bước 1: Chọn sản phẩm ->Thêm mới

 

Bước 2 -3 : Điền các thông tin sản phẩm phù hợp của website -> Đăng sản phẩm

 

 

Ngoài ra có 1 số sản phẩm có thêm 1 số trường nhất định. Nếu bạn không tìm ra hãy liên lạc ngay mới bộ phận kĩ thuật để nhận hướng dẫn.