Hướng dẫn đăng tin tức cơ bản

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản nhất, giúp bạn đăng một bài viết

Bước 1: Chọn bài viết -> Viết bài mới

 

Bước 2 -3 : Điền các thông tin bài viết phù hợp của website -> Đăng bài viết

 

 

Nếu bạn không tìm ra hãy liên lạc ngay mới bộ phận kĩ thuật để nhận hướng dẫn.