Hosting

Dịch vụ hosting của VietEvo

 • Nơi lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn
 • Hoạt động ổn định trên nền tảng Linux
 • Quản lý chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ 24/7
 • Với nhiều dịch vụ ưu đãi, đảm bảo đến với khách hàng có một dịch vụ tốt nhất

Khách hàng có thể chọn lựa các dịch vụ dưới đây

 • Lite
 • $55.000

  VNĐ/tháng

 •   Dung lượng
 •   Băng Thông
 •   Domain, FTP, CSDL
 •   Email
 •   Sao lưu dữ liệu
 •   Hỗ trợ kỹ thuật
 •   Thanh toán
 • Basic
 • $90.000

  VNĐ/tháng

 •   Dung lượng
 •   Băng Thông
 •   Domain, FTP, CSDL
 •   Email
 •   Sao lưu dữ liệu
 •   Hỗ trợ kỹ thuật
 •   Thanh toán
 • Standard
 • $110.000

  VNĐ/tháng

 •   Dung lượng
 •   Băng Thông
 •   Domain, FTP, CSDL
 •   Email
 •   Sao lưu dữ liệu
 •   Hỗ trợ kỹ thuật
 •   Thanh toán
 • Premium
 • $145.000

  VNĐ/tháng

 •   Dung lượng
 •   Băng Thông
 •   Domain, FTP, CSDL
 •   Email
 •   Sao lưu dữ liệu
 •   Hỗ trợ kỹ thuật
 •   Thanh toán