Để thay đổi nội dung cuối trang website của mình, các bạn làm theo các bước sau đây.

Bước 1 : Chọn giao diện -> Widget

 

Bước 2 : Mở các Footer ( chân trang cần chỉnh sửa )

 

Bước 3 : Thay đổi các nội dung sẵn có, chỉnh sửa lại và cập nhật

 

Ngoài ra nếu các bạn chưa hiểu hoặc chưa làm được, hãy liên lạc ngay đội ngũ chúng tôi để được giải đáp.