Bạn muốn thay đổi nội dung menu ?

Bước 1: Chọn Giao diện -> Menu

 

Bước 2 : Chọn menu cần chỉnh sửa

 

Bước 3 : Chỉnh sửa và cập nhật menu

 

Vậy là bạn đã thay đổi menu thành công, nếu chưa làm được hay liên hệ ngay để được giải đáp.